یکشنبه 28 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  مدیر پژوهشی  

مدیر امور پژوهشی

 دکتر امیر سبزوار قهفرخی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی می باشد. ایشان دارای مقالات متعدد فارسی و انگلیسی در مجلات داخلی و خارجی می باشد.

تماس: 3361087

ایمیل: sabzevar.a@iaushk.ac.ir

سوابق پژوهشی و شغلی: