یکشنبه 28 مهر 1398
 1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
 2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  دفترچه تلفن  
 
 شماره تلفنهای جدید قسمتهای دانشگاه آبان ماه95
 

 

دفترچه تلفن  دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
آدرس پستی: رحمتیه دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
کد پستی:8813733395        صندوق پستی:166
 

کد شهرستان: 038
تلفن‌های گویای دانشگاه: 3-33361000
ساختمان اداری
طبقه‌ی سوم
ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفکس
1 رئیس دانشگاه دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی 287 33361010-33361011 33361012
2 مسئول دفتر ریاست طیبی 287 33361010
33361011
33361012
3 مدیر روابط عمومی اسماعیلی 251 33361013 --
4 کارشناس حوزه ریاست کریم‌الله 251 -- --
5 آبدارخانه   296 --  
طبقه‌ی دوم
6 معاون پژوهش و فناوری دکتر شهرام مشهدی‌زاده 348 33361060 --
7 دفتر معاونت پژوهشی   348 33361060 --
8 مدیر پژوهشی دکتر امیر سبزوار 241 33361087 --
9 مدیر حراست   301 33361014 --
10 دفتر حراست   243 -- --
11 گزینش   303 33361015 --
12 انتشارات وكارشناس پ‍ژوهشي  هاشمی –  یزدانی 241 33361087 --
13 رئیس کارگزینی هیأت علمی  بهرامی 289 33361043 --
14 کارگزینی هیأت علمی نوراحمدی 295 -- --
15 هیأت جذب هیأت علمی   237 33361048 --
16 بایگانی هیأت علمی   285 -- --
17 اطلاعات و آمار   300 -- --
18 اداره حقوقی  محمدی 288 -- 33361061
19 آبدارخانه -- -- -- --
طبقه‌ی اول
20 معاون اداری و مالی دکتر فرهاد خاکسار حقانی 283- 284 33361020 --
21 دفتر معاون اداری و مالی   283- 284 33361020 --
22 حسابداری حبیب‌پور – اسدی‌پور 231 -- --
23 مدیرکل مالی دکتر بنی‌طالبی 230 -- 33361021
24 بایگانی حسابداری  پورموسوی 280 -- --
25 حسابداری کیانپور - عسگری‌پور 278 -- --
26 رئیس اداره حسابداری  آل‌مومن 275 -- --
27 رئیس اداره حقوق و دستمزد مهدیان 391 -- --
28 رئیس اداره حسابداری دانشجویی جهانبخشی 274 33361022 --
29 مدیر امور اداری طهماسبی 210 33361030 --
30 نقل و انتقالات دانشجویی ابرقوئیان 367 33361099 --
31 مدیر دانشجویی براتی 223 33361071 --
32 معاون دانشجویی – فرهنگی دکتر محمد خسروی 212 -- 33361070
33 مسئول دفتر معاونت دانشجویی - فرهنگی   212 -- 33361070
34 آبدارخانه   268 -- --
همکف
35 معاون آموزشی دکتر محمد قاسمی پیربلوطی 486 33361040 --
36 مسئول دفتر معاونت آموزشی  دادایی 272 33361040 --
37 ثبت نمرات   -- -- --
38 مدیر آموزش دکتر مهرداد یادگاری 245 33361041 --
39 امور آموزش  قربانی 263 33361041 --
40 دایره امتحانات وثبت نمرات هاشمی 215 33361041 --
41 تلفن‌خانه  راد 222 3-33361000 --
42 فناوری اطلاعات کارگر –  قادری 262 33361062 --
43 کارگزینی کارکنان نوری‌زاده 211 -- --
44 ارسال و مراسلات  رضاپوریان 258 -- --
45 دبیرخانه   213 -- 33361024-33361031
46 آبدارخانه -- -- -- --
زیرزمین
47 فارغ‌التحصیلان  یخچالی 271 33361074 --
48 بایگانی فارغ‌التحصیلان   253 33361074 --
49 تکثیر   252 -- --
 
 
ساختمان فرهنگی همکف
هیأت امنا
خزانه‌دار و رئیس امور مالی استان حسین جعفری 420 33361019
بازرس   -- 33361018
حسابرس   دكتر پیک‌فلک -- 33361018
سایر
هلال احمر   -- --
ستاد شاهد   298 33361076
بسیج دانشجویی واحد خواهران   -- --
بسیج دانشجویی واحد برادران   -- --
طبقه‌ی اول
فرهنگی
مدیر امور فرهنگی و فوق‌برنامه  واحدی 234 --
کارشناس قرآن و عترت (خواهران) کثیری 224 --
کارشناس قرآن و عترت (برادران)  بقایی 244 33361081
بسیج اساتید   -- 33361053-33361085
آبدارخانه   -- --
نهاد رهبری
رئیس نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمين حاج اسماعیل رئیسی 435 33361082
مسئول دفتر نهاد   435 33361082
معاون نهاد   -- --
مدیر اجرایی براتی‌نسب 340 33361082
مسئول واحد (خواهران)   347 33361068
هیأت امنا
رئیس دبیرخانه دكتر موسی مولوی 426 33361080
کارشناس فرهنگی و دبیرخانه حسینی -- 33361102
کارشناس اداری، مالی، عمرانی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی غفاری‌دوست -- 33361103
کارشناس پژوهشی و برنامه‌ریزی سلیمی -- 33361103
 
 
مسجد مسئول مسجد موسوی 304 --
 
 
ساختمان عمرانی همکف
مشاوره   313 --
دبیر تشکل‌های سیاسی دكتر سیدمحمد علوی
 •  
33361018
خدمات قنبرپور
 •  
--
آرشیو عمرانی
 •  
 •  
--
طبقه‌ی اول
کارشناس عمرانی عالیپور
 1.  
33361051
رئیس اداره تعمیرات داودی
 1.  
33361051
تأسیسات برق-مسئول مخابرات  کریمی
 1.  
--
مسئول فضای سبز  علی‌بیگی
 1.  
--
مدیرکل عمرانی دكتر پژمان فاضلی
 1.  
33361050
آبدارخانه  
 •  
--
رئیس اداره نظارت هاشمی
 1.  
33361054
تأسیسات ساختمان  حیدری –  شیخی‌پور
 1.  
33361052
 
 
دانشکده فنی، مهندسی و علوم‌پایه زیرزمین
سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم
مسئول آزمایشگاه  رئیسی 419 --
همکف
سایت  اشگرف 410 --
کارشناس آموزش  ضیایی 405 --
کارشناس آموزش  میرزائیان 408 --
کارشناس آموزش صالحی 454 --
کتابخانه   409 --
آزمایشگاه فیزیک   412 --
آزمایشگاه برق خاکسارحقانی 453 --
طبقه‌ی اول
مدیر مرکز قادری 249 33361046
گروه عمران کرباسیون 404 --
آبدارخانه   238 --
گروه معماری دكتر رئیسی 398 --
طبقه‌ی دوم
گروه کامپیوتر دكتر زمانی 403 --
گروه برق دكتر سقایی 399 --
طبقه‌ی سوم
گروه زیست‌شناسی دكتر سازگار – دكتر پیمانی 379 --
گروه ریاضی دكتر اسماعیلی 393 --
گروه مکانیک دكتر حقانی 392 --
آبدارخانه   424 --
طبقه‌ی چهارم
رئیس دانشکده دكتر قادری 380 33361078
معاون آموزشی – پژوهشی دكتر جهانگیری 388 --
 
 

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی
همکف
مدیر مرکز صالحی 250 33361044
کتابخانه شفیعی 396 --
انتظامات   325 --
آبدارخانه   296 --
آموزش صالحیان 248 و 257 --
کیانی
معمارزاده
گروه حسابداری (کارشناسی) دكتر اژدر 204 --
گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی) دكتر فروغی – دكتر ترابی 444 --
گروه روانشناسی دكتر شریفی 235 --
گروه روانشناسی   441 --
طبقه‌ی اول
ریاست دانشکده دكتر حکیم‌آذر 277 33361042
فصلنامه نقد ادبی دكتر حکیم‌آذر 297 33361039
گروه آموزش زبان‌انگلیسی دكتر سپهری 395 --
گروه ادبیات دكتر همتی 209 --
گروه تربیت‌بدنی دكتر فاضل 394 --
گروه مدیریت دكتر مرادی 447 --
گروه حقوق (کارشناسی) دكتر دهشیری 372 --
گروه حقوق (تحصیلات تکمیلی) دكتر صالحی 451 --
 
 
دانشکده معماری همکف
آموزش یگانه 242 33361049
آبدارخانه   203 --
طبقه‌ی اول
گروه معماری (کارشناسی) مهندس کوهی‌فایق -- --
دانشکده معارف همکف
آبدارخانه   236 --
طبقه‌ی اول
گروه معارف دكتر جعفری 345 33361084
مدیر مرکز کبیری 345 33361084
 
 
 
دانشکده دامپزشکی ریاست دانشکده دكتر جعفریان 208 33361049
معاون دانشکده
 •  
471 --
مدیر مرکز نیکخواه 431 33361045
آموزش نیکخواه 260 --
سایت جمشیدی 356 --
آبدارخانه   207 --
 
 

دانشکده پرستاری
همکف
آموزش کمالی 335 33361047
گروه مامایی گودرزی 205 --
آبدارخانه   361 --
طبقه‌ی اول
ریاست دانشکده دكتر طهماسبی 271 --
گروه پرستاری میرزائیان 332 --
گروه بهداشت دكتر شریفی 331 --
 
 
دانشکده غذا و دارو همکف
آموزش حیدری 437 33361093
طبقه‌ی اول
رئیس دانشکده دكتر حجت‌الاسلامی 294 33361093
گروه علوم دامی دكتر خیری 358 --
گروه صنایع‌غذایی دكتر جهانبخشیان 365 --
آبدارخانه   362 --
 
 
دفتر ارتباط با صنعت همکف
مدیر ارتباط با صنعت کبیریان 292 33361065
کارشناسان شفیع‌زاده – اعتدالی
 1.  
--
نقلیه مرادی
 1.  
33361033
آبدارخانه  
 •  
--
طبقه‌ی اول
مرکز رشد دكتر ممتاز
 •  
33361025
 
 
کتابخانه تحصیلات تکمیلی ملک‌پور – رستاد 264 33361069
کتابخانه اسماعیلی (رئیس کتابخانه) –   رفیع – فرج‌زاده
 1.  
--
 
 
کارگاه‌ها کارگاه جوشکاری، تأسیسات جعفری 233 --
بتن، خاک و نقشه‌برداری کیوانی
 1.  
--
 
 

 
آزمایشگاه‌ها زیرزمین
سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم
آز. شیلات ارشدریاحی -- --
مرکز تحقیقات شیلات ارشدریاحی -- --
آز. زیست‌شناسی جانوری ارشدریاحی 418 --
آز. انگل‌شناسی ریاحی 414 --
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی دكتر ممتاز 413 --
همکف
دفتر مجتمع ریاحی 220 33361064
آز. بافت‌شناسی درخشان 316 --
آز. ژنتیک درخشان 329 --
آبدارخانه   349 --
آز. فارماکولوژی فیزیولوژی علی‌اکبری 219 --
آز. باکتری‌شناسی اختصاصی ربیعی 318 --
آز. باکتری‌شناسی عمومی صفری 254 --
آز. بیوشیمی قائدی 232 --
آز. شیمی عمومی علی‌بیگی 216 --
طبقه‌ی اول
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی حامدی 328 --
آز. زیست‌شناسی گیاهی حامدی 327 --
آز. شیمی آلی و جداسازی نیازی 324 --
آز. تجزیه مواد غذایی نوید 323 --
مرکز تحقیقات کنترل کیفی و صنایع غذایی مومنی 322 --
آز. کنترل کیفی مواد غذایی مومنی 315 --
 
 
خوابگاه‌ها خوابگاه‌های خواهران
خوابگاه خدیجه (سرپرستان) گل‌پرور – شیرانی -  علیرضایی
 1.  
33361098
خوابگاه فاطمیه (سرپرستان) پامس – کوهی‌فایق -  علیرضایی
 1.  
33361077
خوابگاه‌های برادران
خوابگاه شماره 1
مسئول صالحی
 1.  
33361079
سرپرست مختاری
 1.  
--
خوابگاه شماره 2
سرپرست موسویان
 1.  
--
 
 
مهدکودک مسئول  کوهی‌فایق 310 33361026
 
 
سلف سرویس مسئول سلف سرویس احمدپور 344 33361072
آشپزخانه
 •  
 1.  
--
 
 
انبار مسئول انبار نادری 279 33361035
جمع‌دار اموال میرزائی
 1.  
33361035
تدارکات آزاد – صالحی
 •  
33361035
 
 

 
صندوق رفاه رئیس صندوق رفاه رفیعی 360 33361023
حسابدار رحمتی
 1.  
--
حسابدار عباسیان
 1.  
--
حسابدار کوهی‌فایق
 1.  
--
 
 
بانک ملی رئیس بانک اسماعیل زاده 265 33361090
33361091 (فکس)
معاون بانک آستی 265 33361090
کارپرداز ارمک 265  
کارپرداز صفرنیا 265  
 
 
مهمانسرا مسئول مهمانسرا موسوی 307 33361023
 
 
سایت مرکزی مسئول سایت اشراقی 261 33361063
مسئول شبکه صادقی 267  
 
 
تربیت بدنی سالن شماره 1
رئیس تربیت‌بدنی همتیان
 1.  
33361073
آبدارخانه  
 1.  
--
سالن شماره 2
آبدارخانه  
 1.  
--
سالن شماره 3
اتاق اساتید (خواهران)
 •  
 1.  
--
آبدارخانه  
 1.  
--
 
 
انظامات و نگهبانی انتظامات خواهران   291 --
انتظامات برادران   341 --
نگهبانی  
226-500
--
 
 
شرکت تعاونی
 مصرف کارکنان
مسئول نیازی -- 33361096
فروشنده روشنگر -- 33361096
 
 
دفتر خدمات
 پستی
مسئول ضیایی 305 33361067
33343690(تلفکس)
 
 
تکثیر
 دانشجویی
مسئول تکثیر
 •  
-- --
 
 
آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما همکف
معاون آموزشی و پژوهشی بنی‌طالبی 203 --
دبیرخانه نامداری 212 --
انتظامات شفقت 216 --
تلفن گویا -- -- 33361055
طبقه‌ی اول
کتابخانه -- 210 --
طبقه‌ی دوم
کارشناس کامپیوتر توکلی 206 --
آموزش الله‌بخشی 208 --
آموزش یزدانی 207 --
طبقه‌ی سوم
معاونت امور سما دکتر حیدرعلی رییسی دهکردی 201 33361036
رئیس آموزشکده سما ابوطالبی 202 33361037
رئیس اموراداری مهدی آقاخانی 204 33361056
دفتر فرهنگ اسلامی اکبری – امیدی 209 33361057
فارغ‌التحصیلان جعفری 219 --
امور مالی اسماعیلی 205 --
امور مالی بنی‌شریف 205 --
امور مالی شریف‌زاده 220 --
مدیران گروه‌ها
 •  
213 --
سالن ورزشی سما
آموزش (رشته تربیت‌بدنی) شبان‌زاده 221 --
دبیرستان سما
مدیر دبیرستان رجب‌زاده -- 33385070