پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  اداره کل عمرانی  
اداره کل عمرانی:

نام نام خانوادگی:پژمان فاضلی
سمت:  مدیرکل عمرانی                      
تحصیلات: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: P_fazeli@iaushk.ac.ir
فکس: 33361051-038
تلفن مستقیم: 33361050-038
تلفن داخلی:270
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی – ساختمان معاونت عمرانی – طبقه اول
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اداره عمرانی دانشگاه با هدف حفظ سرمایه عمرانی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش دانشگاه در ابعاد و زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.
قسمت‌های تحت پوشش:
اداره طراحی و نظارت، اداره کارشناسان عمرانی، اداره تأسیسات مکانیکی و برقی، اداره فضای سبز، اداره تعمیرات، اداره مخابرات و شبکه تحت نظر این اداره می‌باشند.
اهم وظایف:
  1. توسعه و ساخت و ساز فضای عمرانی
  2.  حفاظت، نگهداری و توسعه فضای سبز
  3.  حفاظت و نگهداری ساختمان‌ها
  4. توسعه شبکه‌های زیرساختی
  5.  تأمین فضاهای موردنیاز جهت امور مختلف دانشگاه
  6. تأمین زیرساخت‌های لازم جهت گسترش درآمدزایی و..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------