یکشنبه 28 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  مسئول دفتر ریاست  
-مسئول دفتر ریاست:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا طیبی دهکردی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
فکس: 33361012-038
تلفن مستقیم: 33361010-038
تلفن داخلی:  287
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد - ساختمان اداری - طبقه سوم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظایف:
- دریافت دستور و برنامه از ریاست دانشگاه.
- دریافت نامه‌ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به محل حوزه خدمت.
- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به اشخاص مربوطه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخچه:
مسئولان دفتر ریاست دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون عبارتند از :
1-آقای پرویز براتی
2-آقای موسی یزدانی
3- آقای حسین اسکندری
4- آقای محمد عسگری‌پور
5- آقای مسلم حسنی‌جانی