پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر  
-لطفا فرم پیوست را پس از تکمیل به همراه مستندات کامل حداکثر تا شنبه 18 مهرماه 94 به مدیر گروه مربوطه تحویل دهید.
مهلت ارسال پژوهشگر برتر انتخاب شده رشته های هفت گانه از دانشکده ها به معاونت پژوهشی دوشنبه 20 مهرماه
می باشد.


لینک دانلود :
آيين نامه تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري سال 94_

پژوهشگر برتر سال 95