یکشنبه 28 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  معاون پژوهشی  

دکتر شهرام مشهدی زاده
(استادیار رشته فیزیولوژی پزشکی - علوم اعصاب)

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متولی ساماندهی و توسعه همه جانبه فعالیت های  پژوهشی و تحقیقاتی است، بررسی وحمایت از نویسندگان با استفاده از تسهیلات شورای پژوهشی واحد، تشویق محققان و پژوهشگران به فعالیت بیشتر ، حمایت از نویسندگان با استفاده از تسهیلات شورای انتشارات دانشگاه، فراهم ساختن امکانات پژوهشی در قالب کارگاه ها، آزمایشگاه ها، لابراتوار ها و غیره، تجهیز امکانات کتابخانه ای، تجهیز امکانات دسترسی محققان به اطلاعات روز دنیا به صورت شبکه های اطلاعاتی و اینترنت، برگزاری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش های علمی پژوهشی تنها بخشی از فعالیت های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد می باشد.
هم اکنون بیش از 80 نفر پژوهشگر فعال در زمینه های مختلف پژوهشی از قبیل ارائه طرح های پژوهشی، ارائه مقالات علمی در سطوح داخلی و بین المللی، اختراعات، تألیف و ترجمه کتاب و ... در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. و امید است که با سیاست های حمایتی دانشگاه بتوان تعداد بسیار بیشتری از اعضای هیئت علمی و دانشجویان را در امر پژوهش سهیم کرد.
از ابتدای مستقل شدن این حوزه دکتر علی شریف زاده از سال 1384-1381، دکتر فیروز فدائی فرد از سال 1384-1388 و دکتر عبداله قاسمی پیربلوطی 1391-1388 و دکتر ابراهیم رحیمی از سال 1391-1394عهده دار معاونت پژوهشی واحد شهرکرد بوده اند.
در حال حاضر ...

معاون پژوهش و فناوری: دکتر شهرام مشهدی زاده (استادیار رشته فیزیولوژی پزشکی - علوم اعصاب)
 
 
سمت های سازمانی فعلی:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
 
تحصیلات دانشگاهی:               
* فارغ التحصیل دوره دکتری(PhD) فیزیولوژی پزشکی–  گرايش علوم اعصاب - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 93 1389 (با معدل 19/01 ). 
* فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی (79 1376).
* فارغ التحصیل کارشناسی زیست شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی (72 1368).
 
تجربیات حرفه ای و اجرایی:
1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از سال 1379.
2- ریاست دانشکده پرستاری ، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ( از 2/2/1388 تا 1/12/1389).
3- مدیریت گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ( از 2/10/1386 تا 15/4/1389).
4- عضو کمیته اخلاق در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 11/12/92 تا کنون).
5- عضو کلیه کارگروه های بررسی توانایی علمی دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت (هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 15/5/1388 تا کنون).
6- عضو اصلی کارگروه مامایی (هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 10/4/1393 تا کنون).
7- عضو اصلی کارگروه پرستاری (هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 10/4/1393 تا کنون).
8- استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 25/1/1389 تا 25/1/1390).
9- عضو اصلی شورای هم اندیشی اساتيد (نهاد مقام معظم رهبري) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از 4/3/1389) .
10- رياست شوراي فرهنگي دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (از بدو تأسيس تا 1/12/1389).
11- استاد نمونه فرهنگي دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1389.
12- عضو هیأت رئیسه بخش سخنرانی ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اسفندماه 1392.
13- عضو هیأت رئیسه بخش پوستر ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اسفندماه 1392.
14- ریاست حوزه اجرایی امتحانات دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه­آزاد اسلامی واحد شهرکرد در نیمسال اول سال تحصیلی 88 1387  .
15- ریاست حوزه اجرایی امتحانات دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در نیمسال دوم سال تحصیلی 88 1387  و کسب عنوان بهترین حوزه امتحانی دانشگاه .

دوره ها و كارگاههاي آموزشي

رديف نام دوره و كارگاه سال برگزاري كشور برگزار كننده دانشگاه يا موسسه برگزار كننده
1 Whole Cell Patch Clamp Recording (WCPCR) شهریور1390 ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2 Sharp Intracellular Recording شهریور1390 ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3 روش های ثبت الکتروفیزیولوژی خرداد 1390 ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 ثبت فشار درون جمجمه ای (ICP)
 
پائیز 1392 ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5 القای آسيب تروماي مغزي تجربي (TBI) پائیز 1392 ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
6 روش های تشخیص مولکولی (PCR) مردادماه 1382 ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
 
 
سابقه تدريس
دانشگاه/موسسه مقطع موضوعات تدريس
كارشناسي ارشد دكترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مامایی
پرستاری
مشاوره
    فیزیولوژی
آناتومی
سلول شناسی و بافت شناسی
ایمنی شناسی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز فیزیوتراپی
شنوایی شناسی
کاردرمانی
  دکتری حرفه ای پزشکی
دکتری حرفه ای دندانپزشکی
فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی
فیزیولوژی حواس
فیزیولوژی عصب و عضله
 
 
سوابق علمی و پژوهشی :
الف) مقالات:
رديف عنوان مقاله عنوان مجله دوره شماره سال انتشار
1 Ellagic acid prevents cognitive and hippocampal long-term potentiation deficits and brain inflammation in rat with traumatic brain injury. Life Sciences
 (از مجموعه Elsevier)
IF: 2.702
HI: 127
Volume 124   1 March 2015
2 Effect of Kiwifruit Extract (Actinidia deliciosa) on Body Weight, Thyroid Hormones, Pain and Memory in Hypothyroidism Male Rats Jundishapur Scientific Medical Journal Volum 14 2 2015-5-29
3 ارتباط نوع روش پیشگیری از بارداری و طول مدت زناشویی با احتمال بروز پره اکلامپسی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 11 2 تابستان 1388
4 A survey of the correlations between ''Barrier contraceptive methods'' and ''Length of cohabitation'' with the risk of Pre-eclampsia : A case-control design Iranian Journal Of Reproductive Medicine Volume 7   Winter 2009
5 تأثیر گرسنگی بر تداخل عمل محور هورمون رشد و محور هیپوتالاموس هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نر بالغ مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 8 4 زمستان 1385
 
 
 
 ب) طرحهاي پژوهشي:

رديف

عنوان طرح پژوهشي مرجع تصويب اعتبار طرح (ميليون ريال) سال پايان پژوهش

1

ارزيابي اثرات آسيب تروماي مغزي تجربي بر الكتروفيزيولوژي، حافظه، فشار داخل جمجمه ای، پاسخدهی عروق مغزی، فشارخون، التهاب و آسیب اکسیداتیو بافت مغز متعاقب تيمار با اسيد الاژيك معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 340,000,000 1393

3

بررسی ارتباط روش پیشگیری از بارداری و طول مدت زناشویی بر بروز پره اکلامپسی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد   1387

2

تأثیر گرسنگی بر تداخل عمل محور هورمون رشد و محور هیپوتالاموس هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نر بالغ (Rat) معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد   1384

.
.

 

ج) مقالات ارائه شده در همایش ها:  
ردیف عنوان مقاله عنوان همایش تاریخ برگزاری مکان برگزاری برگزار کننده  
 
1 تأثیر گرسنگی بر اسپرماتوژنز و محور هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نر بالغ ( Rat ) دهمین کنفرانس ملی زیست شناسی ایران شهریور 1380 شیراز دانشگاه شیراز  
2 تأثیر گرسنگی بر مهار فعالیت های تولید مثلی و جبران مهار حاصله بوسیله تیمار با GnRH يازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران 11 تا 14 شهریور 1381 رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان  
3 تأثیر محور هیپوتالاموس هیپوفیز گناد بر محور هورمون رشد در طی گرسنگی در موش های صحرایی نر بالغ
 
هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 9 تا 11 مهرماه 1384 کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  
4 A survey of the correlations between ''Barrier contraceptive methods'' and ''Length of cohabitation'' with the risk of Pre-   eclampsia : A case-control design پانزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 30 بهمن لغایت 2 اسفند 1387 تهران انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران  
 

مسئوليتهاي اجرائي در ديگر سازمانهاي دولتي و غير دولتي:
همکاری مستمر با مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان داور مقالات از سال 1385 تا کنون.
عضو انجمن علوم اعصاب ایران
عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تلفن تماس:    33361060 038
نشاني الكترونيكي e-mail)):    mashhadizadeh.s@iaushk.ac.ir , smz1@yahoo.com, mashhadizadeh.s@ajums.ac.ir