پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  اداره صندوق رفاه دانشجویی  
اداره صندوق و رفاه دانشجویی:
نام و نام خانوادگی: صادق رفیعی
سمت: مسئول صندوق رفاه 
تحصیلات: فوق ليسانس
فکس: 33361023-038 
تلفن مستقیم: 33361023-038
تلفن داخلی: 321
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – صندوق رفاه دانشجویی –روبروی بانک
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  صندوق رفاه دانشجویان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع بکار نموده است.
 
پرسنل تحت پوشش: آقایان حیدر عباسیان – محسن رحمتی –  کامران کوهی فایق -مهدی کوهیان افضل و سهراب صادقیان می‌باشند.
 
اهم وظایف:
  1. پرداخت وام شهریه – وام ازدواج
  2. تقسیط شهریه به صورت چک
 

صندوق رفاه دانشجویی