یکشنبه 28 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  حسابداری اموال و انبار  
حسابداری اموال و انبار
 
نام و نام خانوادگی: عليرضا ميرزايي بروجنی
سمت: مسئول اموال 
تحصیلات: ليسانس
فکس: 33361035 
تلفن مستقیم: 03833361035
تلفن داخلی: 430
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – انبار مرکزی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  از آنجا که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شرکت‌ها صرف تهیه و خرید انواع دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بکار گرفته شوند و از طرفی به عنوان یک قلم در صورت‌های مالی و تأثیرگذار در وضعیت مالی شرکت مورد توجه می‌باشد، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیکی و ریالی و انجام کنترل‌های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیک هزینه‌های پرداخت شده به عنوان هزینه استهلاک و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورت‌ها و گزارش‌های مالی، یکی از مهمترین وظایف اداره حسابداری اموال و انبار می‌باشد.
 
اهم وظایف:
  1. تحويل کالا ( اموال ) از انبار دار جهت برچسب زدن و تحويل به قسمت مربوطه
  2.  ثبت اموال در بر نامه مخصوص اموال
  3.  تحويل گرفتن اموال و اثاثه و منصوبات از قسمتهاي مختلف دانشگاه جهت تعمير
  4.  ثبت تعمير اساسي اثاثه و منصوبات در برنامه اموال
  5. نقل و انتقال و جابجايي اموال بين کارکنان واساتيد و....
  تاریخچه:
مسئول اموال قبلي
  1. جمشيد درخشان
  2. بهزاد نادري