پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  اداره حسابداری و طرح و اعتبارات  

اداره حسابداری و طرح و اعتبارات:
 نام و نام خانوادگی: محمد آل مومن دهکردی
سمت: رئیس اداره حسابداری، طرح و برنامه و بودجه
تحصیلات: لیسانس حسابداری
پست الکترونیک: malemomen@gmail.com
تلفن داخلی: 275
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 212
           
   در این اداره صدور اسناد پژوهشی و بررسی آن صورت می گیرد وپیش بینی بودجه دانشگاه انجام می شود.
اهم وظایف:
-صدور اسناد پژوهشی (پرداخت تشویقی چاپ مقالات, اقساط طرح های تحقیقاتی پژوهشی, تسویه طرح های تحقیقاتی و ... )
- حسابداری اموال و انبار ( ثبت ریالی و ارسال اسناد انبار به سیستم حسابداری )
- تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه دانشگاه
- تجزیه و تحلیل بودجه دانشگاه در فواصل سه ماهه و شش ماهه و یک ساله
- تهیه و تنظیم بودجه پژوهشی دانشگاه
- بررسی اعتبارات پژوهشی
- پیگیری اخذ مجوز هزینه های پژوهشی
تاریخچه:
در قسمت رئیس اداره حسابداری: آقای مرتضی رحیمی و در قسمت طرح، برنامه و بودجه: آقایان رضا خسروی – صادق رفیعی و محمد مهدیان بوده‌اند.
 
 
نام و نام خانوادگي : مهدی حبیب پور دهکردی
سمت : حسابدار
تحصيلات : ليسانس (دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري)
پست الكترونيك :
تلفن داخلي : 231
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظايف :
  1. صدور كليه اسناد پرداختي دانشگاه از جمله اسناد وام هاي ضروري و صندوق پس انداز و رهن مسكن و.... كاركنان و اعضاي هيات علمي ، صدور اسناد مربوط به صورت وضعيت پيمانكاران ،صدور اسناد  خريد هاي دانشگاه ائم از خريد هاي مستقيم و خريدهاي صورت گرفته از طريق تنخواه گردان تداركات و......
 
 
 
نام و نام خانوادگي : علیرضا کیانپور قهفرخی
سمت : حسابدار
تحصيلات : ديپلم
پست الکترونیک: Kianpourali@yahoo.com
تلفن داخلي : 278
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 213
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظايف :
  1. رسیدگی به کلیه اسناد صادره از بخش صدور اسناد و رسیدگی به اسناد پزشکی کارکنان و ارسال به دبیرخانه هیأت امنا جهت اخذ وجوه هزینه‌شده توسط کارکنان
 
 
نام و نام خانوادگي : علي اسدي پور
سمت : حسابدار
تحصيلات : ليسانس (دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري)
پست الكترونيك : asadipour363@gmail.com
تلفن داخلي : 231
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظايف :
  1. صدور كليه اسناد پرداختي دانشگاه از جمله اسناد وام هاي ضروري و صندوق پس انداز و رهن مسكن و.... كاركنان و اعضاي هيات علمي ، صدور اسناد مربوط به صورت وضعيت پيمانكاران ،صدور اسناد  خريد هاي دانشگاه ائم از خريد هاي مستقيم و خريدهاي صورت گرفته از طريق تنخواه گردان تداركات و......

 نام و   نام خانوادگی: محمد عسگری‌پور
سمت: حسابدار               
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
پست الکترونیک:m.asgaripor@gmail.com
تلفن داخلی:278
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 213
اهم وظایف:
* تنظیم و کنترل حساب‌های دانشگاه و تهیه و تنظیم تراز آزمایشی ماهیانه- انجام امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لردگان
 
نام خانوادگی: سیدمرتضی پورموسوی
سمت: بایگانی امور مالی               
تحصیلات: لیسانس
پست الکترونیک: morteza.purmusavi@gmail.com
تلفن داخلی:280
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق  214  
 
اهم وظایف:
*بایگانی اسناد مالی
*نماینده بین دانشگاه و اداره تأمین اجتماعی و سایر ادارات
*واریز چک‌های صادرشده از امور مالی
*تنظیم نامه‌های مربوط به شهریه دانشجویان بین واحدهای مختلف