یکشنبه 28 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  مدیرکل مالی  
-
مدیرامور مالی:
 
 
 نام و نام خانوادگی : فرود جهانبخشی
سمت: مدیر مالی
تحصیلات: کارشناسی و دانشجوی ارشد مدیریت مالی
پست الکترونیک: 
فکس: 33361021-038
تلفن مستقیم: 33361021-038
تلفن داخلی:  230
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد - ساختمان اداری - طبقه اول – اتاق 215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرسنل تحت پوشش:
1-درآمد و دریافت:
2 -حقوق و دستمزد: آقای  محمد مهدیان
3-حسابداری و طرح و اعتبارات: آقایان محمد آل مومن ،مهدی حبیب پور، محمد عسگری پور، علی اسدی پور، علیرضا کیانپور،سید مرتضی پورموسوی
4-حسابداری اموال و انبار: آقایان کامران کوهی فایق، بهزاد نادری، علیرضا میرزایی
   اداره کل امور مالی مهمترین بخش دانشگاه در جهت تأمین منابع و درآمدها، تأمین ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز، حفظ و نگهداری وجوه نقدی و پرداخت کلیه هزینه ها بـــــرای فعالیت های دانشگاه است.
 
 
اهم وظایف:
- نظارت بر امور مربوط به دریافت و پرداخت‌های نقدی واحد با رعایت کامل دستورالعمل ها و ضوابط.
- نظارت بر حفظ و نگهداری وجوه نقدی، اسناد و اوراق بهادار واحد.
- کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد حسابداری خریدها، هزینه ها،‌ دریافتها،‌ پرداختها و صدور چک های مربوط.
- وصول کمک های مردمی و تهیه سند اعم از نقدی و اهدائی.
- رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و حق الزحمه اساتید برابر مقررات.
- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی،‌ اداری،‌ رفاهی و غیره براساس ضوابط و مقررات.
- اعلام بدهی دانشجویان و اقدام لازم در مورد وصول آنها.
- پرداخت مالیات و بیمه و سایر بدهی واحد به سازمانهای مربوطه.
- دریافت شهریه از دانشجویان طبق دستورالعملهای صادره.
- تهیه آمار و گزارش فعالیتهای مالی و ارائه آن به مقامات مافوق.
- نظارت بر تهیه قراردادها و احکام قانونی و هرگونه معاملات اعم از خرید یا فروش، اجاره و غیره با شخصیتهای حقوقی و حقیقی با هماهنگی و همکاری اداره حقوقی واحد.
- همکاری با مدیریت طرح و برنامه و بودجه در مورد تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و نظارت بر نحوه  اجرای بودجه و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی.
- تهیه گزارشات و صورتهای مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.
تاریخچه:
مدیران امور مالی دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از :
1-آقای هوشنگ پیر مرادی
2-مرحوم آقای عبدالعلی هادیان
3- آقای نصرت اله بهرامی سامانی
4- آقای صادق رفیعی
5- آقای علیرضا کیانپور قهفرخی
6- آقای حسین جعفری کاکلکی
7- خانم بهاره بنی طالبی