ستاد شاهد و امور ایثارگران
  معرفی ستاد شاهد  
به نام خدا
ستاد شاهد و امور ایثارگران با هدف رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی،فرهنگی،رفاهی یادگاران معزز شهداء و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات مادی – معنوی شایسته به این عزیزان و با بیش از 850دانشجوی شاهد و ایثارگر در حال خدمات رسانی به ایشان است.
این ستاد متشکل از ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم و مسئولین بنیاد شهید است .دبیر این ستاد بر اساس دستور جلسه از معاونین ، مدیران و سایر افراد صاحب نظر واحد دانشگاهی ،حسب مورد برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می آورد. کلیه مصوبات این ستاد پس از ابلاغ ریاست محترم دانشگاه لازم اجرا می باشد.
مسئول امور شاهد و ایثارگران دانشگاه با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه منصوب و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه می پردازد. از اردیبهشت سال 92 هم با اختصاص دفتری جداگانه برای  این اداره، به امور  آموزشی ،مالی و فرهنگی این عزیزان رسیدگی می شود.
بر اساس شرح وظایفموجود اهم وظایف این اداره به شرح زیر است:
  • شناسایی اساتید ، کارکنان و دانشجویان نخبهو ایثارگر و ارائه خدمات به ایشان
  • تنظیم و تدوین برنامه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران
  • نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی ، پژوهشی ،فرهنگی،و رفاهی جامعه هدف
  • ایجادبانکاطلاعاتجامعازوضعیتآموزشی–فرهنگیرفاهیفرزندانشاهد
  • تشکیل کمیته های اجرایی و هسته های علمی پژوهشی دانشجویان شاهد به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر رحیمی وظایف کمیته های اجرایی و هسته های علمی :
  • طراحی و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی فرزندان شاهد
  • شناسایی، جذب و پرورش استعداد های درخشان و مهارت های  دانشجویان شاهد و ایثارگران
  • طرح برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی در هر ترم اجراء می شود.در همین راستا با درخواست کتبی دانشجویان و هماهنگی با اساتید مربوطه این کلاس ها در هر ترم برگزار می شوند.
 
 
 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .