ستاد شاهد و امور ایثارگران
  رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران  
نام :عصمت
نام خانوادگی: رئیسی وانانی
مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
تلفن محل كار:          3361076    
پست سازمانی :رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران  ساختمان اداری طبقه اول اتاق 202
 
بخشنامه تسهیلات تحصیلی
بخشنامه های ایثارگران
بخشنامه های بنیاد شهید
ستاد شاهد و امور ایثارگران با هدف رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی،فرهنگی،رفاهی یادگاران معزز شهداء و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات مادی – معنوی شایسته به این عزیزان و با بیش از 770دانشجوی شاهد و ایثارگر در حال خدمات رسانی به ایشان است.
 •      گزیده ای از بخشنامه های مهم ویژه دانشجویان شاهد
الف- بخشنامه هاي مالي:
. بر اساس مصوبه هیات وزیران شهريه فرزندان و همسران شهید ،جانبازان 25 درصد به بالا و همسر و فرزندان آنان، ، آزادگان و همسر فرزندان آنان رايگان است. و سازمان بنیاد شهید بر اساس لیست ارسالی از سوی دانشگاه شهریه این عزیزان را پرداخت می کند.تخفیف شهریه رئیس دانشگاه نیز برای دانشجویانی که جزءخانواده جانباز زیز 25درصد هستند .از جمله تسهیلات ویژه این عزیزان است
درموارد خاص هرگونه تغيير در سقف سنوات، پرداخت به تشخيص بالاترين مقام دستگاه است. در غير اين صورت شهريه هر نيمسال تحصيلي اضافي برعهده دانشجويان مشمول خواهد پرداخت.
شهريه دانشجويان مشروطي:
 •     درصورت يک ترم مشروطي (60%) از سقف شهريه پرداخت مي شود.
·    درصورت دو ترم مشروطي متوالي (40%) از سقف شهريه پرداخت مي شود.
·    دانشجوياني که سه نيمسال تحصيلي مشروطي متناوب وبيشتر داشته باشند ،حايز دريافت تسهيلات شهريه نخواهند شد.
 •        در صورتي که دانشجويان برابر آيين نامه آموزشي از مشروطي خارج گردد، صددرصد (100%) شهريه تحصيلي پرداخت مي گردد.
 •            شهريه پرداختي ايثارگران شاغل به تحصيل در واحد هاي پرديس خود گردان وبين الملل دانشگاههاي داخل کشور معادل شهريه همان رشته پرداخت می شود. 
                               
 جدول مدت برخورداري دانشجويان شاهد از شهريه تحصيلي :
مقطع تحصيلي مدت زمان
 •  
رشته های فنی مهندسی
4 ترم
5 ترم
کارشناسي پيوسته
 • رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی
8 ترم
 1.  
کارشناسي ناپيوسته
رشته های فنی و مهندسی
 1.  
5 ترم
کارشناسي ارشد پيوسته 12 ترم
دکتري حرفه اي(دامپزشکی) 12 ترم
دکتري پيوسته 14تا16 ترم
کارشناسي ارشد ناپيوسته
صرفا تمدید پایان نامه
4 ترم
 •  
دکتري Ph.D و تخصص پزشکي 8 ترم
دکتري Ph.D خارج از کشور 7 ترم
فوق تخصص 4تا6 ترم
 •  
 1.  
 

شهریه ترم تابستان
1-پرداخت شهریه تحصیلی ترم تابستان بلا مانع است.
2-برای مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر تا 20 واحد درسی که در طول ترم های تابستانی اخذ گردد یک نیم سال و بیشتر از ان دو نیم سال تحصیلی در سنوات محسوب می شود.
3-برای مقاطع کارشناسی ارشد نا پیوسته حداکثر 9 واحد درسی که در طول ترم های تابستان اخذ می گردد یک نیم سال تحصیلی و بیشتر از آن دو نیم سال محسوب می گردد.
4-برای مقطع دکترای تخصصی اخذ هر تعداد واحد درسی در ترم های تابستانی در سنوات محسوب نمیشود.
 
ب-بخشنامه های آموزشی
 1. براي کليه دانشجويان شاهد ،کارشناسي ناپيوسته تا سه ترم و در دوره هاي کارشناسي پيوسته تا چهار ترم ثبت نام با تاخير بلامانع است.
 2. -به فرزندان شاهد اخراجي با معدل ترمي بالاي 10 فرصت تحصيلي با اخذ تعهد داده شود و همچنين براي معدل ترمي کمتر از 10 دوباره با اخذ تعهد فرصت داده مي شود
3-معرفي به استاد تا 8 واحد باقي مانده به صورت موردي باتصويب شوراي آموزشي واحد براي دانشجويان شاهد( فرزند آزاده ، جانباز بالاي 50% ، فرزند شهيد و فرزند  جانباز 50% به بالا و همسران ) موافقت مي گردد.
4-تغيير گرايش تحصيلي فرزند و همسر شهيد، فرزند جانباز 50% به بالا و جانباز 40% به بالاي يکبار در واحدخودش بلامانع است.
5-نمرات مردودي فرزند و همسر شهيد، جانباز 50% وبالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزاده و فرزندان آنان در ميانگين ترمي و کل محاسبه نشده و بلااثر در کارنامه ثبت گرددو مجددا آن را در يکي از نيمسالهاي بعدي تکرار نمايند تا نمره قبولي کسب گردد.
6-نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل آزاده و جانباز با حداقل 25% جانبازي وهمسر جانباز 50% به بالا از کارنامه تحصيلي حذف ودر ميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود، مشروط به اينکه نمرات هر يک از دروس مذکور پس از حذف مجددکمتراز (12 یا ) 14نباشد.به ازاء هر 10% جانبازی یک درس اضافه می شود
 1. به دانشجوي شاهد و ايثارگري که جهت درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متاثر ازآن نياز به مرخصي دارد با تشخيص و تاييد ستاد دو نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات اعطا ميگردد.همچنين علاوه بر مرخصي تحصيلي مجاز،اعطاي چهار نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات به همسر شهيد و جانباز 50%و بالاتر وجانباز اعصاب و روان با حداقل 15%جانبازي ، باتاييد ستاد بلامانع است.
 2. -دانشجوي شاهد وايثارگري که به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متاثر از آن موفق به شرکت در امتحان درس يا دروسي نگردد ، باارائه گواهي پزشکي وتاييد ستاد مي تواند حداکثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شرکت نمايد، در غيراين صورت آن درس يا دروس   حذف ميشود.
 3. -پذيرش کليه دروس بانمرات 10و بالاتر دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.
 4. دانشجوي شاهد و ايثارگري که به تشخيص ستاد توانايي ادامه تحصيل در رشته خود را نداشته ميتواند به رشته ديگري در گروه آموزشي مربوط ويا رشته اي در ساير گروه هاي آموزشي تغيير رشته دهد. در صورتي که تغيير رشته ، منوط به تغيير محل تحصيل باشد،
باتاييد و معرفي اداره کل امور دانشجويان شاهد وايثارگر وزارت متبوع، دانشگاه مقصد ملزم به پذيرش دانشجو مي باشد.
 1. در صورتي که دانشجوي شاهد وايثارگر به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متاثر از آن با تاييد ستاد قادر به ادامه تحصيل در دانشگاه مبدا نباشد با تشخيص ستاد مبدا وتاييد و معرفي اداره کل امور دانشجويان شاهدوايثارگر وزارت مطبوع به دانشگاه ديگري انتقال مي­يابد.و در اين صورت دانشگاه مقصد ملزم به پذيرش دانشجو مي باشد.
ج-بخشنامه های ویژه دانشجویان رشته های پزشکی:
1-تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس یا جلسات امتحان میان نیمسال ،پایان نیمسال،آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی بر عهده ستاد می باشد
2-تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیم سال تحصیلی بر عهده ستاد می باشد که در آن صورت آن نیمسال جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد (دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 1 مرتبه و کارشناسی 2 مرتبه و مقاطع بالاتر 3 مرتبه می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
3- اعطای چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسران شهید ،جانباز 50درصد و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل 25/ جانبازی با تایید ستا بلامانع است.
4- پذیرش کلیه دروس گذرانده شده توسط واحد مقصد الزامی است.
5-- نمرات مردودی حداکثر 3 درس دانشجویان شاهد و ایثارگر در میانگین کل نمرات پایان نیمسال و میانگین کل نمرات محسوب نمیشود مشروط به اینکه نمرات کمتر از 12 نباشد.
6-جهت جبران کسر میانگین کل دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی نا پیوسته و کاردانی دانشجویان شاهد و ایثارگر می تواند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در سقف سنوات تحصیلی در دو نیم سال تکرار نمایند.
د_ بخش نامه های علمی( تشکیل هسته های علمی ایثار)
 •      توسعه تحصیلات تکمیلی از طریق برگزاری کلاس های تقویت بنیه ی علمی و کارگاههای آموزشی
 •      رفع مشکل مشروطی دانشجویان از طریق حمایت از کلاس های تقویتی با  حمایت از اساتید و بهره گیری از توانمندی دانشجویان ممتاز
ه- بخش نامه فرهنگی
 •        کانون فرهنگی" ایثار "در جهت انسجام بخشی و تقویت فعالیت های فرهنگی دانشجویان با محوریت ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری سطح  فرهنگی – مذهبی دانشجویان و ایجاد زمینه ای مناسب برای همکاری و مشارکت این عزیزان راه اندازی شده است.
 
تشکیل وراه اندازی کانون علمی فرهنگی ایثار جهت انجام امور فرهنگی مذهبی از قبیل برگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی(مشهد مقدس، شمال)، برگزاری همایشها ،ادعیه، فعالیت در فضای مجازی(وبلاگ ، نشریه الکترونیکی) مسابقات فرهنگی ورزشی وبرکزاری جلسات هم اندیشی و....
ازکلیه ی عزیزان دعوت می شود با شرکت در برنامه های کانون ایثار از مزایای فعالیت ها (اردوهای زیارتی سیاحتی) برخوردار شوند.
ستاد شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واقع در طبقه اول مجتمع فرهنگی آماده ارائه خدمات به دانشجویان محترم شاهد می باشد
.تلفن مستقیم:33361076
   
دبیر ستاد شاهد و امور شاهد و ایثارگران دانشگاه
عصمت رئیسی 
 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .