سه شنبه 3 مهر 1397
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  سامانه صندوق رفاه  
مراحل اخذ وام:
در صورتي كه تاكنون پرونده وام تشكيل نداده ايد :
1- تهيه فرم و پوشه
2- تکمیل پرونده وام و تحویل به صندوق رفاه
3- مراجعه به سامانه صندوق رفاه بعد از انتخاب واحد و ثبت درخواست وام

----------------------------------------------------------------------
در صورتي كه قبلا وام گرفته ايد و پرونده در صندوق رفاه داريد:
1- تسویه حساب وام نیمسال قبل
2- مراجعه به سامانه صندوق رفاه بعد از انتخاب واحد و ثبت درخواست
------------------------------------------------------------------
توجه : به فرمهاي كه آيتم هاي خالي داشته و یا اطلاعات وارد شده  آن معتبر نباشد ترتيب اثر داده نمي شود . پس از ورود اطلاعات امکان ویرایش وجود ندارد بنابراین در ورود اطلاعات دقت نمایید ، هر دانشجو مجاز می باشد تنها یکبار ،بعد از انتخاب واحددرخواست وام ارسال نماید ، کلیه مسئولیت ناشی از اشتباه بر عهده دانشجو می باشد 

قابل توجه دانشجویان عزیز
دانشجویانی که اقساط وام آنها به تعویق افتاده لازم است تا پایان دی ماه 96 اقساط معوق خود را پرداخت نمایند
ضمنا پرداخت اقساط وام به صورت نقدی بوده و  امکان پرداخت اینترنتی نمی باشد و باید اصل فیش واریزی را به صندوق رفاه تحویل نمایید        جهت مقاطع:  
                                                                   (کاردانی-کارشناسی -کارشناسی ارشد-دکتری حرفه ای)


شرايط ومدارك لازم وام بلندمدت وزارت علوم براساس دستوالعمل جدید (مختص دکتری تخصصی)
فرم درخواست وام بلند مدت وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل
فرم تعهد محضری 

اطلاعیه های مالی