جمعه 26 مهر 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  اطلاعیه های جلسات دفاع  

قابل توجه دانشجویان

آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال اول 15 دی ماه می باشد.آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال دوم 15 مرداد ماه می باشد. پس از تاریخهای فوق به درخواستی ترتیب اثر داده نمی شود

1. 1396/05/31-زهرا لهرابی بابادی- روانشناسی عمومی- دانشکده علوم انسانی- ساعت 13/30